Invoice PRO on pilvipalvelu, joka automatisoi ostolaskujen käsittelyn.

Ostolaskujen tavanomaisella sähköisellä käsittelyllä ja kierrätyksellä saavutetaan kustannussäästöjä jo suhteellisen pienillä laskumäärillä. Sähköisen käsittelyn avulla prosessi nopeutuu ja virheet vähenevät. Säästöjä voidaan kasvattaa edelleen automatisoimalla laskujen käsittely. Tämä on huomattavasti vaativampi prosessi kuin tavanomainen kierrätys, mutta oikein toteutettuna säästöt ovat merkittävät ja kasvavat laskuvolyymin kasvaessa. Myös paperilaskut voidaan ottaa automatisoinnin piiriin tulkkaamalla ne sähköiseen muotoon skannauksen yhteydessä. Ostolaskujen käsittelyssä voidaan päästä 75-90% automaatiotasoon.

Toimintaperiaate

Automaatio kytketään yrityksen tilaus-, varasto- ja ostolaskujärjestelmiin, joidenka tietoja vertaamalla ostolaskut voidaan halutessaan siirtää täysin automaattisesti maksuun ja kirjanpitoon. Palvelu tarjoaa myös työkalut laskun selvitysprosessille, jonka avulla voidaan löytää ja puuttua tilaus-toimitusketjun mahdollisiin epäkohtiin ja virheisiin. Tilauksen, toimituksen ja laskun tietoja verrataan laskurivien tarkkuudella ja halutuilla tukkuliike- tai tuoteryhmäkohtaisilla toleransseilla. Invoice PRO hallitsee myös jälkitoimitukset, vakuutusmaksut, rahtimaksut ja kertatoimitukset.

Kokemuksia

Asiakkaamme yrityksessä Invoice PROn avulla käsitellään tällä hetkellä yli 5000 laskua  ja yli 40000 laskuriviä kuukausittain. Sen avulla on pystytty tehostamaan ja parantamaan toimintaa varastoissa, myymälöissä sekä toimittajienkin päässä. Myös laskujen läpimenon automaatioastetta on pystytty nostamaan tasaisesti käytön yhteydessä. Automaatioasteen noustessa on kannattavaa puuttua niiden laskujen käsittelyyn jotka eivät siirry automaattisesti. Näin voidaan löytää tilaus-toimitusketjun tyypilliset virheet ja kohdat joissa ne tapahtuu ja saavuttaa hyötyjä niiden korjaamisella.

2018-01-05T11:08:43+00:00